DIENSTEN

Basale huisartsenzorg (conform richtlijnen NHG)

Acute zorg

Preventieve zorg

 • Baarmoederhalskanker
 • Griep
 • CVRM (primair)

Ketenzorg

 • Diabetes mellitus
 • Astma/COPD
 • CVRM (secundair)

Ouderenzorg

Kleine chirurgie

Cyriax injecties

Arm-enkel index

Spirometrie

CRP-meting

Psycho-sociaal-maatschappelijke zorg

Terminale zorg

Dossiervorming*

Spoedzorg avond, nacht en weekend

Stoppen met roken

Wondverzorging

Sportblessures

Medicatiebeleid en –bewaking

Laboratoriumonderzoek

 • Bloed (DCWF)
 • Urineonderzoek
 • Materiaalkweek
 • PA
 • Cervixcytologie

* Wij gaan volledig vertrouwd met uw medische gegevens om en zullen nooit aan derden (die niet direct en met uw medeweten bij uw behandeling betrokken zijn), zonder vooraf uw schriftelijke toestemming, de inhoud van uw dossier bespreken. Ook niet met uw huisgenoten. Electronische uitwisseling van gegevens gebeurt over volledig beveiligde internetkoppelingen.