GRIEPPRIK 2018: Woensdag 31 oktober, 15 uur tot 17.30 uur. Verhinderd? Herkansing op vrijdag 9 november 16.30-18 uur.

BINNENKORT NIEUWE WEBSITE EN ONLINE SERVICE. In stappen zal via een nieuwe website en te downloaden app het mogelijk worden om via internet mediactie te herhalen, afspraak te maken (beperkt) of per mail uw vraag te stellen. Nadere informatie volgt!

NIEUWE PRIVACYWET. Per 25-05-18 gelden strengere wetten tav de persoonlijke gegevensverwerking. Privacy is essentieel. Uw gegevens waren al veilig, maar met alle verwerkers zijn nieuwe controles en afspraken gemaakt om uw gegevens maximaal te beschermen. De Rode Meeuw is zogenaamd AVG-proof!

DOKTER OOTEMAN (vaste waarnemer voor dokter de Vet op vrijdag) is tot augustus met zwangerschapsverlof.

LET OP: ONS NOODNUMMER IS KOMEN TE VERVALLEN. Om technische redenen en in navolging van de landelijke voorschriften is ons extra noodnummer 319545 sinds kort uit de lucht. Voor alle situaties, dus ook voor spoed, zijn 20 telefoonlijnen beschikbaar via de algemene praktijknummers. Pas dit daarom a.u.b. direct aan in uw contacten van uw telefoon, op het moment er geen spoedsituatie is....